ĐỔI THẺ CÀO THÀNH TIỀN MẶT
Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 13% 11.7% 12% 10% 10% 10.5% 10.5% 12.5% 12.5%
Đại lý (30tr/ngay) 13% 11.7% 12% 10% 10% 10.5% 10.5% 12.5% 12.5%
Đối tác 13% 11.7% 12% 10% 10% 10.5% 10.5% 12.5% 12.5%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.7%
Đại lý (30tr/ngay) 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.7%
Đối tác 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.2% 9.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.2% 14.2% 13.7% 13.2%
Đại lý (30tr/ngay) 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.2% 14.2% 13.7% 13.2%
Đối tác 17.2% 17.2% 17.2% 16.7% 15.2% 14.2% 13.7% 13.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2%
Đại lý (30tr/ngay) 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2%
Đối tác 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 15.2%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 8.7% 8.7% 7% 8.7% 8.7% 8.7% 7% 8.7% 8.7%
Đại lý (30tr/ngay) 8.7% 8.7% 7% 8.7% 8.7% 8.7% 7% 8.7% 8.7%
Đối tác 8.7% 8.7% 7% 8.7% 8.7% 8.7% 7% 8.7% 8.7%
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.7% 14.7% 15.2%
Đại lý (30tr/ngay) 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.7% 14.7% 15.2%
Đối tác 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.2% 14.7% 14.7% 15.2%
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên
Đại lý (30tr/ngay)
Đối tác
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên
Đại lý (30tr/ngay)
Đối tác
NẠP TOPUP & HÓA ĐƠN

Nạp trả trước, trả sau các nhà mạng di động Viettel, Vina, Mobi, Vnmobile chiết khấu từ 3-7%.

Lưu ý: Quý khách thanh toán bằng quỹ hoặc thanh toán qua các ngân hàng, nếu sau 15 phút không nhận được thanh toán thì đơn hàng sẽ tự động bị hủy.